BAKOM FASADEN

Location, location, location

Location, location, location - ord som ständigt uppreasnär det kommer till fastigheter. Men vad betyder det egentligen? Är det bara tomma ord eller bär de en djupare innebörd?

Grunden i detta talesätt är att platsen är avgörande för en fastighets värde. Platsen förändras inte över tid, medan nästan allt annat i en byggnad kan ändras; layout, hyresgäster, ytor och funktioner. Men att identifiera den bästa platsen är inte alltid enkel. Det kan vara den mest eftertraktade adressen, högsta våningen i en byggnad eller kanske ett hus med en fantastisk utsikt. För att hitta rätt plats kan det vara bra att tänka i olika steg.

1 - Location

Undersök det övergripande läget i området eller staden. Hur ser utbudet och efterfrågan ut för den typen av fastighet du är intresserad av? Hur förväntas området utvecklas? Hur är näringslivet, infrastrukturen och transportmöjligheterna? Är det värt att bygga bostäder för unga i ett område där unga människor flyttar ifrån?

2 - Location

Analysera konkurrensen och den lokala marknaden för liknande fastigheter. Finns det tillräckligt med efterfrågan och ligger hyresnivåerna på marknadsmässig nivå? Är det verkligen en bra idé att bygga ett nytt hotell i en stad med svag näringslivsutveckling?

3 - Location

Jämför din fastighet med närliggande alternativ. Är din fastighet skymd av andra byggnader eller har den en fantastisk utsikt? Är det enkelt att nå fastigheten från stora vägar i närheten? Ta reda på förutsättningarna och försök sätta dig in i potentiella hyresgästers eller boendes behov.


Behöver du lån genom att belåna en fastighet - klicka här!

Vill du investera i fastighetslån tillsammans med oss? Klicka här!