Erik Selin: Han byggde ett fastighetsimperium - mitt i krisen

Lyssna på första avsnittet av Investera på höjden via spelaren eller via Itunes, alternativt läs en kortare version av intervjun nedan.

Att skapa och utveckla ett fastighetsimperium utan att utsätta sig för överdrivna risker kan tyckas vara en utmaning, men enligt Erik Selin är det just den låga risknivån som har varit nyckeln till att hans bolag, Balder, nu närmar sig en värdering på nära 75 miljarder kronor. Under 90-talskrisen, i en ålder strax över 20 år, gjorde Selin sitt första inträde i fastighetsbranschen genom att förvärva en fastighet i Ängelholm för cirka 20 miljoner kronor – och det var där hans resa började.

Men är det inte lite osannolikt att en så ung kille skulle köpa fastigheter för miljontals kronor mitt i en ekonomisk kris?

"Jo, det är klart att det är. Självklart."

Han förklarar att trots att det verkade som en högriskinvestering att köpa under en kris, var det faktiskt en lågriskaffär eftersom fastighetspriserna var extremt låga. En viktig aspekt var att undvika risken, vilket var en central del i hans strategi för att uppnå framgång.

Selin betnoar också vikten av att agera när andra är livrädda:

"Det farliga är att köpa när alla är entusiastiska. Det är det mänskliga psyket som får oss att reagera på det sättet."

Erik berättar att under tider av stark rädsla på marknaden presenterar sig ofta de bästa möjligheterna till lågriskinvesteringar, även om det vid första anblicken kan tyckas tvärtom.

Han understryker betydelsen av att undvika risker och fokusera på att generera ett pålitligt kassaflöde som en av de grundläggande principerna bakom hans affärsstrategi. Att undvika överdrivna risktaganden och istället prioritera stabilitet har varit ledstjärnan i hela hans karriär.

När det kommer till att hitta sin position i branschen förklarar Selin att det alltid finns möjligheter, men det kräver tid, passion och uthållighet. Han betonar också att ha realistiska förväntningar för att uppnå långsiktig framgång och var medveten om att det ofta tar tid att bygga upp något betydande och hållbart.

Att ha en långsiktig syn och vara beredd på att arbeta konsekvent är nyckeln till att trivas i denna bransch, poängterar han.

Lyssna på första avsnittet av Investera på höjden via spelaren nedan eller via Apple Podcast, alternativt läs en kortare version av intervjun nedan.